Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DZNNBlue triangle
  3. Over DZNNBlue triangle

Over DZNN

Kwaliteit
De Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie voert een kwaliteitszegel. Dyslexiezorg Noord-Nederland is gecertificeerd door de Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Dyslexiezorg Noord-Nederland is een jonge en bloeiende organisatie met vestigingen in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Joure, Jubbega, Makkum en Stadskanaal. Het onderzoeks- en behandelteam bestaat uit universitair opgeleide (GZ-)psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in het complexe taalprobleem dyslexie. Dyslexiezorg Noord-Nederland is bovenal een praktijk waar kinderen en hun ouders en leerkrachten zich welkom en gezien voelen.

Mevr. drs. F. (Froukje) Visser-Smids,
behandelaar en onderwijsconsulente bij Dyslexiezorg Noord-Nederland,
is opgeleid als leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog.


 
Betrokkenheid
Onlangs is een bijeenkomst gehouden voor familie en vrienden van de teamleden. Deze bijeenkomst is georganiseerd omdat de teamleden hun familie en vrienden graag nader wilden laten kennismaken met hun dagelijkse werkzaamheden van onderzoek en behandeling. De onderzoekers en behandelaren hebben presentaties verzorgd waarbij de volgende vragen aan bod zijn gekomen: Wat is dyslexie? Hoe onderzoek je dyslexie? Hoe wordt een behandeling vorm gegeven? Hoe kan dyslexie het leven van kinderen raken? Wat maakt mijn behandelaarschap bij DZNN zo bijzonder?


Opleidingsinstituut
Dyslexiezorg Noord-Nederland is praktijkopleider voor de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek en daarnaast een erkende opleidingsplaats voor de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Aan het DZNN-opleiderschap voor postdoctorale opleidingen worden hoge eisen gesteld; DZNN stelt op haar beurt hoge eisen aan de inzet en deskundigheid van de opleidelingen. Het Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen verzorgt de beroepsopleidingen tot GZ-psycholoog.
 
Levendig contact met scholen
Intern begeleiders en schoolteams zijn graag in contact met de medewerkers van Dyslexiezorg Noord-Nederland, omdat dezelfde taal wordt gesproken en kennis graag gedeeld wordt. Een warme belangstelling voor het onderwijs maakt dat sprake is van een levendig contact tussen scholen en Dyslexiezorg Noord-Nederland. 
 

Kwaliteitsnormen
DZNN werkt volgens kwalitatief strenge normen. DZNN is dan ook aangesloten bij Stichting Benchmark GGZ. SBG is het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten.