Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. AanmeldenBlue triangle
  3. Particuliere (dyslexie)zorgBlue triangle
  4. Kinderen en jeugdBlue triangle

Kinderen en jeugd

Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Aanmeldingsformulieren niet vergoed onderzoek voor kinderen en jeugdigen: 
(s.v.p. beide formulieren opsturen in één pakket)
Ouder(s) Formulier ouder(s)
  Machtigingsformulier
School
(als uw kind op de basisschool zit*)
Formulier school
 
*Indien uw kind het voortgezet onderwijs volgt, is er geen aanmeldingsformulier van school nodig. Wel willen we u vragen toetsscores en handelingsplannen van de basisschool mee te sturen en een cijferlijst van het voortgezet onderwijs.

Na ontvangst van beide aanmeldingsformulieren - van de school en van de ouders - wordt contact met de ouder(s) opgenomen. Als er een dyslexiebehandeling wordt gestart, moet de zorg goed worden afgestemd met de school. Er zal daarom contact zijn tussen de behandelaar en de intern begeleider of de leerkracht van het kind. Aan het begin van de behandeling zal er altijd overleg zijn. Hoe intensief dit contact verder is, zal afhangen van de voortgang van de behandeling, de problemen die kind, ouder, behandelaar en leerkracht ervaren en de behoefte die deze partijen hebben aan contact.
Zie ook: Afstemming met school


U kunt uw aanmelding sturen naar het centrale postadres:
DZNN
Postbus 49
8500 AA JOURE

 
(bovenstaand postadres is voor alle locaties van DZNN: Dokkum, Drachten, Heerenveen, Joure, Jubbega, Makkum, Sneek en Stadskanaal)