Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
 1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
 1. HomeBlue triangle
 2. AanmeldenBlue triangle
 3. Algemene VoorwaardenBlue triangle

Algemene Voorwaarden


Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

 
 1. Dyslexiezorg Noord-Nederland (DZNN) werkt op basis van een gelijkwaardige, harmonieuze en respectvolle onderlinge samenwerking, waarbij alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het welslagen van de behandeling, in de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Daarbij wordt van de betrokkenen motivatie, inzet en medewerking gevraagd.
   

 2. Middels de aanmelding bij DZNN (aanmeldingsformulier) en de bevestiging van in zorg name wordt een behandelrelatie aangegaan. Hierop zijn de rechten en plichten van toepassing zoals deze beschreven zijn door de NVO.
   
 3. In zowel de diagnostiek als behandeling wordt gebruik gemaakt bestaande protocollen en richtlijnen.
   
 4. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, waarbij DZNN zich transparant en toetsbaar opstelt.
   
 5. In samenspraak met de betrokkenen wordt het traject vormgegeven. Hierbij is een goed contact tussen de betrokkenen noodzakelijk; van alle betrokkenen wordt een eigen inbreng verwacht. Elkaar houden aan gemaakte afspraken is daarbij een vereiste, maar alle afspraken mogen en kunnen in samenspraak worden gewijzigd.
   
 6. DZNN heeft met alle Groningse, Drentse en Friese gemeenten een contract.
   
 7. Bij zorgen over - of een vermoeden van kindermishandeling, hetzij fysieke mishandeling, emotionele of affectieve of pedagogische verwaarlozing zal dit in eerste instantie met de wettelijke vertegenwoordigers worden besproken. Indien het vermoeden blijft bestaan - of een gesprek hierover is o.i. onvoldoende mogelijk - dan zal DZNN dit bij de Raad moeten melden; dit volgens de geldende meldcode kindermishandeling. Zorg voor dyslexie is echter van mening dat een (vermoeden) van kindermishandeling een uiting van onmacht is en daarmee juist iets is wat in de hulpverlening besproken behoort te worden.
   
 8. Fysieke dan wel verbale agressie in de richting van hulpverleners of andere medewerkers van DZNN zal onder geen beding geaccepteerd worden; het leidt tot directe ontbinding van de behandelrelatie en er wordt altijd aangifte gedaan. Ook intimiderend en respectloos gedrag en/of het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken, zullen tot ontbinding leiden van de behandelrelatie. Het ontslaat de cliënt niet van financiële verplichtingen of andere verplichtingen die Dyslexiezorg Noord-Nederland zouden benadelen. Ook bij smaad of lasterlijke praktijken wordt de behandelrelatie beëindigd en worden juridische stappen ondernomen, waarbij het beroepsgeheim kan worden doorbroken ter verdediging.