Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. AanmeldenBlue triangle

Aanmelden

Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg moet er een aantal voorwaarden voldaan zijn. Dit staat verder beschreven bij vergoede dyslexiezorg. Voordat dyslexiezorg kan beginnen, dienen de ouder(s) en de school de hieronder te downloaden aanmeldingsformulieren in te vullen en (gezamenlijk) op te sturen naar het postadres van Dyslexiezorg Noord-Nederland. Na ontvangst van beide aanmeldingsformulieren - van de school en van de ouders - wordt contact met de ouder(s) opgenomen door één van onze orthopedagogen of psychologen; in dit contact wordt aangegeven of aan alle voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg is voldaan en wanneer eventueel onderzoek kan plaatsvinden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure van uw gemeente, klik op de regio Friesland, Groningen en Drenthe.

Identificatieplicht
Bij de eerste afspraak willen wij je vragen om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent dan 14 jaar. Wij controleren dan of jouw legitimatiebewijs overeenkomt met het Burgerservicenummer (BSN), zodat we zeker weten dat jij degene bent die de zorg ontvangt. De overheid stelt ons verplicht dit te doen. Zij wil met de legitimatieplicht fraude in de zorg tegengaan. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de Rijksoverheid.

U kunt uw aanmelding sturen naar het centrale postadres. Dit postadres is voor alle locaties van DZNN:

DZNN
Postbus 49
8500 AA JOURE


Aanmeldingsformulieren vergoede dyslexiezorg (s.v.p. beide formulieren opsturen in één pakket)
 
Ouder(s): Formulier ouder(s)
School: Formulier school


Aanmeldingsformulieren particulier (niet vergoed) onderzoek voor kinderen op de basisschool
(s.v.p. beide formulieren opsturen in één pakket)

Ouder(s):   Formulier ouder(s)
  Machtigingsformulier
School: Formulier school
 

Het aanmeldingsformulier particulier (niet vergoed) onderzoek voor
voortgezet onderwijs/volwassenen vindt u hier.